מאמרים של: idit_laham

אי ודאות

"מתי הבר מצווה?" שאלו קרובי המשפחה והחברים "לא יודעת" עניתי פחות משבוע לפני התאריך המשוער. ממש כמו לידה, תאריך משוער.

שפה

אז אמרתי לו שהתינוקת אמרה לי עכשיו 'בשפת התינוקות' שהיא אוהבת אותו, וככה הוא לא קינא בה. ומידי פעם, אני

המקום

לחצתי על "אתחול מחדש" וכל הסטוריית הוואסטאפ שלי נמחקה. תוכניות של קורסים ורעיונות לתרגילים יצירתיים ועוד שבניתי במשך חמש שנים

מעברים

"קיבלתי עובר!" צעקתי בהתלהבות, "זה אומר שיש לי זכאות לתעודת בגרות!" בכל המקצועות הלך לי יחסית בסדר, אבל בספורט רק

חופשי זה?

האם חופשי זה לגמרי לבד [כמו בשיר של יהודה פוליקר]? אנחנו נכנסים לתוך החג לבד [רחוקים מהמשפחה המורחבת] ואיכשהו אמורים

עסוק

בתקופה של היום היינו מצפים, לכאורה, שיהיה עודף זמן. פעם היו מכבסים ביד, הולכים לכל מקום ברגל, שלושה ימים הולכים